Hjem

 

Projekt CHANGE - det gælder livet.

 

 

Her kan du læse mere om projektet og finde kontaktinformationer.

Formålet med projekt CHANGE: Det gælder livet er at undersøge om en individualiseret

og målrettet livsstilsintervention og øget fokus på behandling af fysiske

sygdomme kan bedre den fysiske helbredstilstand hos patienter med skizofreni og

skizofrenilignende tilstande. Projektet fokuserer på rygestop, fysisk aktivitet, sunde

kostvaner og monitorering af helbredstilstand.

 

Inklusionskriterierne er:

  • Ambulant tilknytning til Psykiatrisk Center i eller omkring København og Aarhus Universitetshospital, Risskov med en diagnose i skizofreni spektret (ICD 10: F2) og
  • Taljemål over Sundhedsstyrelsens grænser (88 cm for kvinder, 102 cm for mænd) og
  • Accept af at deltage i undersøgelsen

 

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet, eller gerne vil henvise en deltager til projektet, så skal du kontakte forskerteamet i enten København eller Århus.

 

Du kan printe deltagerfolder

Klik her

 

Folder København til personale

Klik her

 

Folder Åhus til personale

Klik her

 

 

Du kan læse mere om projektet i projektbeskrivelsen

Klik her

 

 

 

Projektets sponsorer er; Ministerium for Sundhed og Forebyggelse,

Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri,

Trygfonden, Lundbeckfonden og Randi Dæhnfeldts Fond.